Donationer og muligheder for bidragydere

Stipendiefonden for studerende ved Copenhagen Business School har siden sin oprettelse i 2005 uddelt i alt ca. 12 mio. kr.

Donationer disponeres inden for Stipendiefondens formål og efter fondens afgørelse, men fonden er helt afhængig af eksterne bidrag. Vi er taknemmelige for alle donationer fra virksomheder, fonde eller enkeltpersoner, der finder det væsentligt, at dansk erhvervsliv får adgang til højt kvalificerede internationale MBA-kandidater fra CBS.

Eksponering og kontakt

Bidragydere får mulighed for:

  • at blive eksponeret med navn / logo på CBS’ hjemmeside, i relevante CBSpublikationer samt i studiemæssige sammenhænge, som fx ved stipendiemodtagernes dimission
  • inden for visse rammer at følge stipendiemodtagerne gennem deres studieforløb samt at deltage i et årligt event på CBS for alle sponsorer.

Andre former for eksponering eller kontakt med stipendiemodtagerne kan arrangeres efter nærmere aftale med Stipendiefonden og CBS.