DSEB

Danish Society for Education and Business arbejder for at gøre Danmark dygtigere.

DSEB arbejder helt grundlæggende for at øge værdiskabelsen i danske virksomheder og det danske samfund ved at støtte udviklingen af forretningsrelaterede uddannelses- og forskningsmæssige kompetencer, som et globalt erhvervsliv efterspørger.

DSEB’s rolle er at agere katalysator ved at igangsætte og støtte konkrete projekter, der har fokus på at skabe øget samspil mellem uddannelse og forskning og virksomhederne i Danmark. DSEB uddeler også en række priser og legater, der belønner den ekstraordinære indsats og hjælper skarpe, unge hjerner videre med deres forskning inden for humaniora eller samfundsvidenskab.

DSEB blev dannet som Foreningen for Unge Handelsmænds Uddannelse i 1880 af to fremtrædende erhvervsfolk, etatsråd Harald Fritsche og nationalbankdirektør Moritz Levy. Foreningen havde det primære formål at dygtiggøre og uddanne butiksmedhjælpere til en handelsmæssig karriere i Danmark og udlandet.

Siden da er der sket meget i Danmark og i verden omkring os. Men behovet for at gøre Danmark dygtigere er lige så presserende, som det altid har været.

DSEB støtter Stipendiefonden for studerende på CBS med midler til CBS Full-time MBA-uddannelsen.

 

Waldemar Schmidt Scholarship

Waldemar Schmidt er en dansk forretningsmand og adjungeret professor på CBS, der har en stærk tilknytning til CBS’ Full-time MBA Program, som han har støttet gennem mange år. Efter en lang erhvervskarriere i Danmark, Brasilien og Kina, senest som CEO for den danske virksomhed ISS, er Waldemar Schmidt nu professionel bestyrelsesmedlem i danske og internationale virksomheder.

Med sine stipendier ønsker Waldemar Schmidt at støtte unge mennesker i deres internationale karriereudvikling som ledere. For at støtte udlændinges mulighed for at læse en MBA på CBS i Danmark, uddeler Waldemar Schmidt derfor årligt 2 stipendier til studerende, der er optaget på Full-time MBA-uddannelsen på CBS. Stipendierne henvender sig primært til Brasilianere, latinamerikanere og kinesere men alle kan søge.

I denne video forklarer Waldemar Schmidt baggrunden for sine stipendier: