Danish Society for Education and Business (DSEB) ScholarshipDSEB logo

DSEB arbejder for at løfte uddannelses- og forskningsniveauet i Danmark med et globalt, forretningsmæssigt perspektiv.

Danish Society for Education and Business giver hvert år Stipendiefonden et tilskud på omkring 1 mio. kr. En del af disse midler går til CBS Full-time MBA Programme, der yder støtte til udenlandske studerende, som vil tage deres MBA i Danmark.

Formålet er vedvarende at sikre, at dansk erhvervsliv har den bedst kvalificerede arbejdskraft at trække på. DSEB arbejder for at øge værdiskabelsen i danske virksomheder og det danske samfund ved at støtte udviklingen af de forretningsrelaterede uddannelses- og forskningsmæssige kompetencer, som et globalt orienteret erhvervsliv efterspørger.

DSEB blev dannet som Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse i 1880 af to fremtrædende erhvervsfolk, etatsråd Harald Fritsche og nationalbankdirektør Moritz Levy. Foreningen havde det primære formål at dygtiggøre og uddanne butiksmedhjælpere til en handelsmæssig karriere i Danmark og udlandet og skabte Købmandsskolen i København, som senere blev til henholdsvis Niels Brock og Handelshøjskolen (senere CBS).

Siden da er der sket meget. Men behovet for at gøre Danmark dygtigere er lige så presserende, som det altid har været.

Du kan læse mere om DSEB her.

The CBS Executive Scholarship

CBS Executive Fonden er en erhvervsdrivende fond, som blev skabt af Copenhagen Business School i 1991. CBS Executive Fonden tager sig af at udvikle og afholde korte executive uddannelser. Fonden er  meget optaget af, at deltagernes læring forankres i deres arbejdsliv. På kurserne præsenteres deltagerne for den mest relevante viden og får koblet den til praksis ved anvendelse af aktive forskere, der kan formidle den nyeste teori; ved at sætte deltagernes massive erfaringer i spil; ved at stimulere til netværk og ved, at deltagerne arbejder med konkrete, ofte selvvalgte, arbejdsrelaterede problemstillinger før, under og efter de konkrete uddannelsesdage. På den måde optimeres læringsprocessen med fokus på perspektiv, relevans og reel forandring.

CBS Executive støtter Full-time MBA uddannelsen på CBS med et ‘Scholarship of Excellence’ til kandidater, der udmærker sig inden for deres fagfelt eller på anden vis.

Du kan læse mere om CBS Executive her.

Waldemar Schmidt Scholarship

Waldemar Schmidt er en dansk forretningsmand og adjungeret professor på CBS, der har en stærk tilknytning til CBS’ Full-time MBA Program, som han har støttet gennem mange år. Efter en lang erhvervskarriere i Danmark, Brasilien og Kina, senest som CEO for den danske virksomhed ISS, er Waldemar Schmidt nu professionel bestyrelsesmedlem i danske og internationale virksomheder.

Med sine stipendier ønsker Waldemar Schmidt at støtte unge mennesker i deres internationale karriereudvikling som ledere. For at støtte udlændinges mulighed for at læse en MBA på CBS i Danmark, uddeler Waldemar Schmidt derfor årligt 2 stipendier til studerende, der er optaget på Full-time MBA-uddannelsen på CBS. Stipendierne henvender sig primært til Brasilianere, latinamerikanere og kinesere men alle kan søge.

I denne video forklarer Waldemar Schmidt baggrunden for sine stipendier: