Vi bringer talenter til Danmark

Ved at stille stipendier til rådighed for internationale MBA-studerende på Copenhagen Business School understøtter Stipendiefonden CBS’ bestræbelser på at tiltrække de bedste kandidater. Vi bidrager dermed samtidig til at styrke danske virksomheders produktivitet og konkurrenceevne gennem bedre adgang til højt kvalificerede udenlandske talenter. En opgave, som også Dansk Erhverv og andre interesseorganisationer har placeret øverst på dagsordenen.

Økonomisk støtte som konkurrenceparameter
For at være et attraktivt valg for de bedst kvalificerede udenlandske studerende skal CBS’ uddannelser alene i kraft af deres faglige indhold, forskningsmæssige fundering, kombination af teori og praksis, pædagogisk koncept mv. kunne måle sig med uddannelsestilbuddene på de mange andre internationalt anerkendte universiteter og business schools. I denne liga er uddannelsernes kvaliteter dog ikke et enerådende parameter i konkurrencen om de bedste talenter. Også muligheden for at opnå finansiel støtte er udslagsgivende – ikke mindst på MBA-uddannelser, der retter sig mod yngre kandidater, som er i starten af deres karriereforløb og ikke har en virksomhed i ryggen til at dække studieafgiften. Skal CBS samtidig kunne sammensætte hold med en i faglig og studiemæssig henseende essentiel spredning på nationalitet, erhvervsmæssig baggrund mv., er det ligeledes afgørende at kunne tilbyde stipendier til udvalgte studerende.

Stipendiefondens rolle
I lighed med de øvrige danske universiteter har CBS ikke hjemmel til at yde sådanne stipendier. Skal CBS derfor være en attraktiv mulighed for de eftertragtede udenlandske studerende, for hvem stipendier er en afgørende faktor for valget af uddannelsessted, må støttemulighederne tilvejebringes gennem eksterne bidrag. Det er denne opgave, Stipendiefonden varetager. Vi bidrager således til at få dygtige og ambitiøse udenlandske studerende til at vælge en MBA-uddannelse på CBS og medvirker dermed til at bringe de bedste internationale talenter til landet som potentielle medarbejdere for danske virksomheder.