Om Os

Stipendiefonden for studerende ved Copenhagen Business School er stiftet i 2005 af Handelshøjskolens Efteruddannelsescenter. Fondens formål er at uddele stipendier og rejselegater til studerende ved CBS, fortrinsvis til deltagere på Full-time MBA. Stipendiefonden er en uafhængig fond. Som dens navn indikerer, er dens indsats dog knyttet til CBS.

Fonden ledes af en selvsupplerende bestyrelse på tre medlemmer:

Ole Wiberg: Formand, Hedorfs Fond

Hakon Iversen: Afdelingschef, Transport- og Bygningsministeriet (tidligere Universitetsdirektør CBS)

Jan Molin: Uddannelsesdekan, Copenhagen Business School

Kontakt

Stipendiefonden for studerende ved Copenhagen Business School

c/o Copenhagen Business School
Sekretariatschef Martin Kramer-Jørgensen
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14 A, 1. sal, 2000 Frederiksberg

Tel: 3815 3815
Dir. tel: 3815 2062
E-mail: stipendiefonden@cbs.dk
CVR-nr. 29421358

Revision:
PwC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Fondsmyndighed:
Erhvervsstyrelsen