Om Os

Stipendiefonden for studerende ved Copenhagen Business School er stiftet i 2005 af Handelshøjskolens Efteruddannelsescenter. Fondens formål er at uddele stipendier og rejselegater til studerende ved CBS, fortrinsvis til deltagere på Full-time MBA. Stipendiefonden er en uafhængig fond. Som dens navn indikerer, er dens indsats dog knyttet til CBS.

Fonden ledes af en selvsupplerende bestyrelse på tre medlemmer:

Lisbeth Thyge Frandsen: Professionel bestyrelsesmedlem (Industriens Fond, Niras, Bobles, m.fl.)

Hakon Iversen: Administrerende direktør, Banedanmark (tidligere Universitetsdirektør CBS)

Gregor Halff: Uddannelsesdekan, Copenhagen Business School

Tine Horwitz: Konsulent og bestyrelsesmedlem

Kontakt

Stipendiefonden for studerende ved Copenhagen Business School

c/o Copenhagen Business School
Att: Gitte Kramhøft Jakobsen (sekretær)
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Tel: 3815 3815
Dir. tel: 3815 6027
E-mail: stipendiefonden@cbs.dk
CVR-nr. 26910919

Revision:
PwC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Fondsmyndighed:
Erhvervsstyrelsen